دو دل

بین کارهای خانه، جمع کردن سفره صبحانه، درست کردن ناهار، خرید کردن، انجام تکلیف نقاشی که باید تا عصر تمامش کنم، تدارک شام برای مهمانی که قرار است بیاید، .... و خوابیدن دو دل نیستم. قطعا خوابیدن را انتخاب می کنم. اما بین خوابیدن و نوشتن دو دل بودم! اینطور که معلوم است نوشتن را انتخاب کردم .

از شدت کم خوابی سرگیجه دارم. علاوه بر کم خوابی روزهای قبل، دیشب ساعت 2 خوابیدم و صبح برای بردن خواهره به فرودگاه ساعت 4 و نیم بیدار شدم. بعدش شازده را بردم مدرسه، برگشتم و توی خواب و بیداری با دخترک صبحانه خوردیم. می خواهم بعد از نوشتن یک پست که آن هم در عالم خواب و بیداری خواهد بود بروم یکی دو ساعت بخوابم.

/ 1 نظر / 24 بازدید
لیلا

این مسافتهای طو لانی تهران میبرین میارین فرودگاه؟ما که نه!تازه باز سرویس بچه ها؟مطمئنی صبحانه رو وقت ناهار نخوردی؟[شرمنده]